contact-form-7 ** mfcf7_zl_multiline_files_script ** jquery ** tp-js ** slick ** animejs ** vikteam_scripts ** wpcf7-redirect-script ** wpml-legacy-dropdown-0 ** google-recaptcha ** wpcf7-recaptcha ** wp-block-library || contact-form-7 || mfcf7_zl_button_style || oxygen || slick-css || vikteam-style || slick-theme || extendify-sdk-utility-classes || wpcf7-redirect-script-frontend || wpml-legacy-dropdown-0 || 

Behöver ni vikarier?

VikTeam har läkare, sjuksköterskor och psykologer för vikariat och kan därutöver bistå med förmedlingen av läkare för tillsvidareanställningar. VikTeam är en av Danmarks mest erfarna vikariebyråer och under våra många år i branschen har vi löst en mängd olika rekryteringsuppgifter åt alla våra kunder.

Vi levererar i första hand hälso- och sjukvårdspersonal till kunder i Danmark, Norge, Sverige och på Färöarna. Fast vi löser även löpande uppgifter för kunder på Grönland och andra spännande platser runt om i världen. Det är normalt inom sjukhus- och primärsektorn som vi löser uppgifter åt våra kunder. Men vi tar också regelbundet hand om särskilda uppgifter i samband med rekrytering till t.ex. institutioner (fängelser), projekt (e-sjukhus) och dylikt.

Vi anpassar våra tjänster enligt era behov

Vi har mycket bra erfarenheter av att lösa olika specialistuppgifter och våra många erfarna medarbetare har totalt 100 års erfarenhet av branschen. Så oavsett uppgift har vi erfarna och specialiserade medarbetare som kan hjälpa dig att lösa dina behov av vikarier inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Kvalitet och leveranssäkerhet är grunden för våra tjänster

Vi ställer höga krav på oss själva som samarbetspartners och arbetar målmedvetet och systematiskt med kvalitetsmål och leveranssäkerhet.

Alla medarbetare hos VikTeam följer de skriftliga rutinerna för alla arbetsprocesser inom rekrytering, försäljning, logistik och ekonomi. Vi är stolta över att uppfylla de höga, interna kvalitetsmålen som fastställts för ett antal olika områden. Det är exempelvis ett kvalitetsmål att leveranssäkerheten ska vara minst 99 %. Den sista procenten upp till 100 % visar på en mycket låg sjukfrånvaro och att ett avtal med VikTeam är stabilt. Vår nuvarande leveranssäkerhet är 99,7 %.

Vill du höra mer om, vad vi kan göra för dig?

  Arbetsområden


  Vårt behov är primärt

  Periode  Arbetsplats

  Samtykke*

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram