contact-form-7 ** mfcf7_zl_multiline_files_script ** jquery ** tp-js ** slick ** animejs ** vikteam_scripts ** wpcf7-redirect-script ** wpml-legacy-dropdown-0 ** google-recaptcha ** wpcf7-recaptcha ** wp-block-library || contact-form-7 || mfcf7_zl_button_style || oxygen || slick-css || vikteam-style || slick-theme || extendify-sdk-utility-classes || wpcf7-redirect-script-frontend || wpml-legacy-dropdown-0 || 

Har dere behov for vikarer?

VikTeam tilbyr leger, sykepleiere og psykologer til vikariater, i tillegg til at vi utover det kan assistere med formidling av leger til faste ansettelser. VikTeam er et av Danmarks mest erfarne vikarbyråer, og vi har i løpet av de mange årene i bransjen løst et brett spekter av ulike rekrutteringsoppgaver for våre mange kunder.

Vi leverer primært helsefaglig personale til kunder i Danmark, Norge, Sverige og på Færøyene, men vi løser også oppgaver for kunder på Grønland eller andre spennende steder over hele verden. Det er typisk i sykehus- eller primærsektoren at vi løser oppgaver for kundene våre, men vi ivaretar også regelmessig spesialoppdrag i forbindelse med rekruttering til f.eks. institusjoner (fengsler), prosjekter (e-helse) eller lignende.

Vi tilpasser våre tjenester etter deres behov

Vi har god erfaring med å løse diverse spesialoppdrag, og våre mange rutinerte ansatte har til sammen 100 års erfaring fra bransjen, så uansett hva oppdraget er, har vi erfarent og spesialisert personale, som kan hjelpe dere med å løse behovene deres for helsefaglige vikarer.

Kvalitet og leveringssikkerhet er fundamentet for våre ytelser

Vi stiller høye krav til oss selv som samarbeidspartner, og vi jobber målrettet og systematisk med kvalitetsmål og leveringssikkerhet.

Alle ansatte i VikTeam følger de skriftlig fastlagte prosedyrene i samtlige arbeidsprosesser innenfor rekruttering, salg, logistikk og økonomi. Vi legger ære i å leve opp til de høye interne kvalitetsmålene som er satt opp på en rekke ulike områder. For eksempel er det et kvalitetsmål at leveringssikkerheten er på minimum 99%. Den ene prosenten opp til 100% viser et svært lavt sykefravær og at en avtale med VikTeam er stabil. Vår nåværende leveringssikkerhet ligger på 99,7%.

Er du interessert i å høre mer om, 
hva vi kan gjøre for deg?

  Arbeidsområde


  Vårt behov er primært

  Periode  Arbeidssted

  Samtykke*

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram