contact-form-7 ** mfcf7_zl_multiline_files_script ** jquery ** tp-js ** slick ** animejs ** vikteam_scripts ** wpcf7-redirect-script ** wpml-legacy-dropdown-0 ** google-recaptcha ** wpcf7-recaptcha ** wp-block-library || contact-form-7 || mfcf7_zl_button_style || oxygen || slick-css || vikteam-style || slick-theme || extendify-sdk-utility-classes || wpcf7-redirect-script-frontend || wpml-legacy-dropdown-0 || 

Sygeplejerske løn i Norge

Sygeplejerske i norge

Hvad tjener en sygeplejerske i Norge?

Det er efterhånden alment kendt, at sygeplejersker i Norge lønmæssigt er bedre stillet end deres kollegaer i det danske sundhedsvæsen. Debatten om sygeplejerskers lønniveau i Danmark raser derudad, mens flere og flere får øjnene op for de mange fordele, der kan være ved at tage arbejde som sygeplejerske eller sygeplejerskevikar i Norge – særligt set fra et løn perspektiv.

Sådan adskiller lønniveauet for en sygeplejerske i Norge sig fra Danmark

Men hvad tjener en sygeplejerske i Norge? Der er flere ting at tage højde for i en sådan sammenligning, og det kan derfor også være svært at sammenligne lønnen som sygeplejerske i Norge direkte med lønnen som sygeplejerske i Danmark. 

I Norge var gennemsnitslønnen for en sygeplejerske i 2022 omkring 49.730 norske kroner om måneden, som er svarende til en årlig indkomst på mellem 498.744 og 546.225 norske kroner. Et tal, som er væsentligt højere, end hvad de danske nyuddannede sygeplejersker kan se på på lønsedlen. Alt efter tillæg lå en nyuddannet dansk sygeplejerskes løn ifølge Dansk Sygeplejeråd i 2018 på et niveau mellem 23.845 og 25.067 kroner om måneden ved ansættelse i en region på et sygehus, mens de nyuddannede sygeplejersker gennemsnitligt tjente mellem 24.296 og 25.507 kroner om måneden ved ansættelse i en kommune. Til trods for, at der er et år mellem tallene for sammenligningerne, må det konstateres, at lønningerne i Danmark og Norge adskilte sig markant for bare nogle år siden. En virkelighed, som fortsat ses i dag, når man ser på en sygeplejerskeløn i Norge op mod en sygeplejerske løn i Danmark.

Ses der på en sygeplejerskevikar i Norges løn, vil lønnen på samme vis være højere, end hvad du kan tjene som sygeplejerske vikar i Danmark, og det kan derfor godt betale sig at rejse mod vores norske nabo og tage arbejde som vikar inden for sygeplejeområdet.

Hvad er grunden til, at lønniveauet for sygeplejersker er højere i Norge?

Lande er forskellige, og det samme er hvert enkelt lands lønninger i forskellige brancher. Norge er som land kendt for at have et højere lønniveau end Danmark og flere andre europæiske lande. Selv om lønningerne for sygeplejersker i Norge er højere sammenlignet med lønningerne for sygeplejersker i Danmark, skal man huske at medtage øvrige faktorer som blandt andre skat, leveomkostninger og inflation for at kunne tegne det fulde billede. Dette taget i betragtning kan flere danske sygeplejersker dog rapportere om en højere levestandard i det norske, og at de oplever at få mere for pengene trods forhøjede leveudgifter sammenlignet med Danmark.

Hvad kan have indvirkning på en sygeplejerske i Norges løn?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man ser på løn i Norge som sygeplejerske – fuldstændig på samme måde som ved arbejdet som sygeplejerske i Danmark. En af de måske væsentligste indvirkninger på lønnen relaterer sig til tillæg. Enhver, der arbejder som sygeplejerske, det være sig enten i Danmark eller Norge, vil som en del af lønnen honoreres via tillæg. Det kan være for aften-, natte- eller weekendvagter, ligesom at der også tildeles tillæg i forbindelse med helligdage og andre særlige omstændigheder. 

Tillæggene i Norge adskiller sig på samme måde som med månedslønnen markant fra de danske forhold. Af en artikel fra Dansk Sygeplejeråd fremgår det således, at tillæg anno 2019 i Norge kunne ligge på et sted mellem 60-70 kr. i timen for arbejde om aftenen, natten og i weekenderne, mens selvsamme type tillæg i Danmark lå på 10 kr. i timen. Der var altså tale om seks-syvdobling af tillægstaksten for de norske sygeplejersker sammenlignet med de danske. 

Også arbejdssted har betydning for sygeplejersker i Norges løn. Overordnet kan du arbejde inden for sygepleje på to forskellige områder i Norge: det ene på sygehusene og det andet indenfor sundheds- og plejeområdet i kommunerne. Forskellen mellem at arbejde inden for de to områder viser sig kun ved mindre lønudsving. Grundet større efterspørgsel på sygepleje kandidater til det kommunale område er lønnen her lidt højere end på sygehusene.

Derfor er det attraktivt at arbejde som sygeplejerske i Norge

Det er ikke bare den attraktive løn som sygeplejerske i Norge, der adskiller sig fra arbejdet som sygeplejerske i Danmark. Fordelene er flere, og Norge er kendt for bedre tid til patientpleje og bedre normering, dvs. flere hænder til at varetage arbejdet på de enkelte afdelinger eller arbejdspladser. Foruden dette får man som sygeplejerske i Norge en ofte længere oplæringsperiode, hvor der er rig mulighed for at få metoderne, som den specifikke afdeling eller arbejdsplads benytter sig af, ind under huden.

En bedre lønpakke, bedre tid til patienterne, flere kollegaer til at varetage arbejdet samt en god, lang oplæringsfase er altså bare noget af det, du kan forvente, hvis du vælger at søge arbejde som sygeplejerske eller sygeplejerske vikar hos vores norske nabo.

Udfyld et interessekort til et eksisterende
eller kommende sygeplejerskevikariat

  Jeg er interesseret i at høre mere om vikararbejde i:  Jeg er interesseret i:


  Personlige informationer:


  Hvad er din uddannelse?

  Samtykke:

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram