Hvem kan arbejde for VikTeam?

  • Minimumskravet er en B-autorisation
  • Derudover skal du kunne begå dig mundtligt og skriftligt på skandinavisk

Hvordan bliver du som læge godkendt af VikTeam?

Vi vil sikre, at de vikariater vi tilbyder dig, matcher til arbejdsstederne. Derfor anmoder vi alle læger om følgende:

  • Et opdateret CV
  • Minimum to lægefaglige referencer fra nuværende eller tidligere kollegaer

Vores referencesystem skyldes, at VikTeam A/S er ISO-certificeret, hvilket betyder, at alle ansatte, som skal arbejde for første gang, gennemgår en evaluering. Det er helt ukompliceret og vi mener iøvrigt, at det burde være standard i det danske sundhedssystem. Derfor anmoder vi alle nye læger om at angive navn, tlf.-nr. og mailadresse på minimum to relevante kollegaer, som vi kan kontakte. Relevante udtalelser på tryk er også kærkomne.

Hvad tilbyder VikTeam?

  • Vi tilbyder jobs på alle niveauer i såvel primær- som sekundærsektorerne, og kan tilbyde arbejde til alle, som opfylder ovennævnte minimumskrav
  • Vi tilbyder ansættelser med en varighed fra otte timer til 12 måneder
  • Vi tilbyder vagtværelse eller tjenestebolig i forbindelse med dag- og døgnvagter, og tilbyder familievenlig bolig, hvis familien skal med på en længerevarende ansættelse
  • Vi klarer det administrative arbejde med svensk og norsk autorisation
  • Vi sikrer, at du som vikar er velinformeret om arbejdsstedet og opgaverne, før du påbegynder dit vikariat

Udfyld et interessekort - helt uforpligtende
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Læger

""