Lægehuset Læge Kurt Høegh åbnede i 2016 og er placeret centralt i Kalundborg.

Der er tilknyttet et effektivt og dygtigt hjælpepersonale bestående af fire sygeplejersker, Bea, Charlotte, Karian og Ulla, to lægesekretærer, Tina og Birgitte, en jordemoder, Stine Louise samt en praksismanager Lise.

IT-systemet er XMO, som du vil få en grundig oplæring i, såfremt du ikke kender det.

Lokalerne er store og lyse og meget behagelige at arbejde i.

Vi stiller naturligvis en fin bolig til rådighed, såfremt du kommer langvejs fra og får brug for overnatning.

Hvis du er interesseret i at arbejde i lægehuset Læge Kurt Høegh eller høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig i løn, er du altid velkommen til at kontakte os.